Jānis Kļaviņš

LAD projekts   Nr. 16-06-AL07-A019.2101-000002

 „Ražošanas uzsākšana lauksaimniecības produktu: dārzeņu, ogu un pārējo augu izcelsmes produktu apstrādē, izmantojot žāvēšanu Rundāles novada „Krastiņos” "

       

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai   (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākumā 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” esam guvuši atbalstu projektā „Ražošanas uzsākšana lauksaimniecības produktu: dārzeņu, ogu un pārējo augu izcelsmes produktu apstrādē, izmantojot žāvēšanu Rundāles novada „Krastiņos” "

Projekta ietvaros iegādātas investīcijas:

Piešķirtais publiskais finansējums 7826,00 EUR

 

 

"Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"
Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm